Wednesday, October 10, 2007

Ловци ја крадат ноќта

ноќ
црно куче
ауууууу
претрчува глутница
месечина
„Да убиеме некој“, прос'ска демонот
толпа
полноќ
„Да заколеме...“
ха-ха-ха, хо-хо-хо, хи-хи-хи
топоти коњица
смрди, реа, гнилеж
толпа
ловци
ловци ја крадат ноќта
занемувам
лелек
„Тебе ти бијат тапаните,
Мене камбаните...“
аууууу
ноќ

„Соспи“, Табернакул, 1997

No comments:

Post a Comment